Пошук коментарів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пошук >

Пошук коментарів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Для переходу на сторінку пошуку коментарів необхідно на панелі навігації вибрати пункт [Коментарі]. В результаті, в робочій області відображається форма Коментарі, яка призначена для пошуку коментарів за розширеними параметрами.

6_2_1

Форма пошуку коментарів за розширеними критеріями

Для виконання пошуку коментарів за розширеними критеріями виконайте наступні дії:

1.У полі ID документа вкажіть ідентифікатор ID (номер) документа. В результаті пошуку будуть відображатися усі коментарі документа з вказаним ID.
2.У полі Код контрагента вкажіть код ЄДРПОУ або код ДРФО контрагента.
3.В полях з та по блоку Період створення коментаря зазначте період дат створення коментаря.

Блок Період створення коментаря складається з двох типів полів (усього чотири поля):

Поля типу 6_2_3призначені для вводу календарної дати періоду створення коментаря. Кількість днів в періоді дат не може перевищувати 31 день.
Поля типу 6_2_4призначені для вводу часу періоду створення коментаря. Для вводу часу створення коментаря необхідно у відповідному полі натиснути на 6_2_5та зі списку вибрати необхідний час.
6_2_2

Приклади вибору дати та часу

4.Натисніть кнопку [Знайти].

В результаті успішного пошуку даних відбуваються наступні дії:

форма введення параметрів пошуку згортається наверх та відображається лише у вигляді панелі Параметри пошуку (поля для вводу параметрів пошуку при цьому не відображаються у робочій області);
на інформаційній панелі, яка знаходиться над панеллю Параметри пошуку, відображається інформація про знайдену кількість коментарів (яка відповідає вказаним параметрам пошуку);
у нижній частині форми пошуку відображаються записи коментарів у відповідності до заданих параметрів пошуку.

Кожний знайдений запис коментаря представляє собою блок, який складається з двох частин:

У лівій частині відображаються: дата та час внесення коментаря; ідентифікатор ID документа (у вигляді гіперпосилання); інформація про користувача-автора поточного коментаря (ПІБ та назва організації).
У правій частині відображається безпосередньо текст коментаря.

6_2_6

Відображення результатів пошуку коментарів

На панелі пошуку Параметри пошуку натисніть кнопку _img266 (див. рисунок вище), щоб у робочій області відобразити форму з полями для редагування параметрів пошуку коментарів.

Якщо у лівій частині запису коментаря натиснути на гіперпосиланні ідентифікатора ID документа (див. рисунок нижче), то відображається в інтернет-браузері додаткова інтернет-сторінка з детальною інформацією про вибраний документ для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій з поточним документом.

6_2_8

Ініціювання відображення сторінки вказаного документа

Якщо за заданими параметрами не знайдено жодного запису, то відображається відповідне повідомлення.