Редагування назви пакету документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пакети документів >

Редагування назви пакету документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Щоб відредагувати назву певного пакету документів, виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук пакету документів у Списку пакетів документів.
2.Натисніть кнопку _img284 (1), яка знаходиться в кінці необхідного запису пакету документів у колонці Дії. В результаті відображається перелік доступних операцій.
3.Виберіть з переліку операцію Редагувати (2).

7_1_1

Вибір операції Редагувати з переліку операцій із пакетом документів

В результаті відображається форма Редагування пакету документів.

7_1_2

Форма  Редагування пакету документів

4.У полі Назва пакету документа змініть назву поточного пакету документів.
5.Натисніть кнопку [Закрити] для закриття форми Редагування пакету документів. В результаті, у списку пакетів документів вибраний пакет відображається зі зміненою назвою.

7_1_3

Відображення вибраного пакету документів зі зміненою назвою у списку пакетів документів