Перегляд статистичних даних опитування

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пакети документів >

Перегляд статистичних даних опитування

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Щоб відобразити статистичні дані по певному пакету документів опитуванню, виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук пакету документів у Списку пакетів документів.
2.Натисніть кнопку _img284 (1), яка знаходиться в кінці необхідного запису пакету документів у колонці Дії. В результаті відображається перелік доступних операцій.
3.Виберіть з переліку операцію Статистика (2).

7_3_1

Вибір операції Статистика з переліку операцій із пакетом документів

В результаті відображається форма Статистика по опитуванню, в якій у вигляді кругової діаграми відображаються статистичні дані відповідей по вибраному пакету документів опитування.

7_3_2

Форма Статистика по опитуванню

4.Натисніть кнопку [Закрити] для закриття форми Статистика по опитуванню.