Відображення заданої кількості документів на сторінці у списку

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота зі стандартними списками документів >

Відображення заданої кількості документів на сторінці у списку

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

В будь-якому стандартному списку документів, який відображається у вигляді плиток або у табличному вигляді, реалізована можливість відобразити певну кількість записів документів на одній сторінці.

Для цього необхідно в лівому нижньому кутку списку документів робочої області у полі Документів на сторінці зі списку вибрати потрібне значення.

На рисунку нижче відображається вибір кількості документів на сторінці у полі Документів на сторінці у списку документів, представленому у вигляді записів таблиці.

4_6_1

Відображення заданої кількості документів у списку документів, представленому у вигляді записів таблиці