Масове погодження документів перед підписанням

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Групові операції з документами >

Масове погодження документів перед підписанням

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Масове погодження документів перед підписанням – операція, яка призначена для одночасного погодження декількох документів перед їх підписом.

Для масового погодження документів перед підписанням виконайте наступні дії:

1.Виберіть зі списку Очікують погодження мною (блок Вихідні документи) документи для виконання поточної операції. Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 3 розділу Групове переміщення документів до архіву.

В результаті, якщо вибрано хоча б один документ для погодження, то у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Погоджую].

5_10_1

Відображення кнопки [Погоджую]

2.Натисніть кнопку [Погоджую].

В результаті відображається повідомлення для підтвердження погодження документів.

5_10_2

Повідомлення Погодження документа (ів)

3.Натисніть кнопку [Погодити].

В результаті успішного погодження вибраних документів відображається наступне інформативне повідомлення:

5_10_3

Повідомлення про успішне погодження вибраних документів

4.Натисніть кнопку [Закрити] для закриття повідомлення.

При цьому, щойно погоджені документи в залежності від кількості співробітників, що мають погодити кожен документ, перемішаються у наступні списки:

Якщо в документі був вказаний єдиний співробітник (поточний користувач) для погодження документа, то після виконання операції Масове погодження документів поточний документ переміщується у список Очікують підпис моєї організації блоку Вихідні документи. При цьому, поточний документ стає доступним для підпису, та ліворуч від назви погодженого документа (на плитці чи у записі таблиці) відображається позначка 5_10_4 (зеленого кольору). Позначка 5_10_4 (зеленого кольору) інформує, що поточний документ повністю погоджений.

5_10_5

Відображення погоджених документів

Якщо в документі було вказано декілька співробітників для погодження документа та поточний співробітник (користувач системи) являється останнім співробітником для погодження документі, то після виконання операції Масове погодження документів поточний документ переміщується у список Очікують підпис моєї організації блоку Вихідні документи. При цьому, поточний документ стає доступним для підпису, та ліворуч від назви погодженого документа (на плитці чи у записі таблиці) відображається позначка 5_10_4 (зеленого кольору). Позначка 5_10_4 (зеленого кольору) інформує, що поточний документ повністю погоджений (див. рисунок вище).
Якщо в документі було вказано декілька співробітників для погодження документа та поточний співробітник (користувач системи) являється не останнім співробітником для погодження документі, то після виконання операції Масове погодження документів поточний документ переміщується у список Очікують погодження мною блоку Вихідні документи в кабінеті наступного (іншого) співробітника для погодження документа. При цьому, ліворуч від назви поточного документа (на плитці чи у записі таблиці) відображаються позначки _img252 та _img253 (сірого кольору). Дані позначки сірого кольору інформують, що поточний документ очікує обов’язкового погодження/відмови від погодження перед його підписанням за допомогою КЕП.