Розширений пошук документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пошук > Пошук документів >

Розширений пошук документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Для переходу на сторінку розширеного пошуку документів необхідно на панелі навігації вибрати пункт [Пошук документів]. В результаті в робочій області відображається форма Пошук документів, яка призначена для пошуку документів за розширеними параметрами.

N6_1_2_AdvSearchDoc

Форма пошуку документів за розширеними параметрами

Для виконання пошуку документів за розширеними параметрами виконайте наступні дії:

1.У полі ID документа вкажіть номер ID документа.
2.У полі Код контрагента вкажіть код ЄДРПОУ або код ДРФО контрагента.
3.В полях з та по блоку Період створення документа зазначте період створення реєстраційного запису про документ. Кількість днів в періоді не може перевищувати 31 день.
4.У полі Стан документа виберіть зі списку один або декілька можливих станів документа (Усі стани, Очікують підпис моєї орг-ції, Очікують підпис контрагента, Повністю підписані, Відхилені, Очікують погодження, Непогоджені, Чернетки, Очікує рішення щодо погодження). Для цього натисніть лівою кнопкою миші на полі Стан документа, в результаті відображається список з доступними станами документів для вибору.

Для очищенні поля Стан документа натисніть кнопку [_img260].

N6_1_2_Stan

Поле Стан документа

5.У полі Вид документа виберіть зі списку один або декілька видів документа.

Для цього натисніть лівою кнопкою миші на полі Вид документа, в результаті відображається список з доступними видами документів для вибору.

Для очищенні поля Вид документа натисніть кнопку [_img262].

_img263

Поле Вид документа

6.При необхідності, вкажіть додаткові параметри пошуку документа/документів у блоці Додаткові атрибути документа, який відображається у нижній частині форми Пошук документів. А саме:
6.1.У полі № документа вкажіть номер документа.
6.2.У полі № договору вкажіть номер договору.
6.3.У полях з та по блоку Дата документа зазначте період дат документа/документів. Кількість днів в періоді не може перевищувати 31 день.
6.4.У блоці Сума вкажіть параметри пошуку по сумі, зазначених у документі/документах.

Для цього виконайте наступні дії:

6.4.1.    У полі Сума виберіть зі списку одне з наступних значень: Не враховувати (вибрано за замовчуванням), Більше, Менше або Дорівнює.
6.4.2.    У нижньому полі вкажіть суму, відносно якої необхідно виконати пошук документа/документів.
7.Переконайтеся, що встановлена мітка у полі Відображати архівні документи, якщо необхідно пошук документів виконати також і в архіві. В іншому випадку зніміть мітку в полі Відображати архівні документи.
8.Натисніть кнопку [Знайти].

В результаті успішного пошуку даних відбуваються наступні дії:

форма введення параметрів пошуку згортається наверх та відображається лише у вигляді панелі Параметри пошуку (поля для вводу параметрів пошуку при цьому не відображаються у робочій області);
на інформаційній панелі, яка знаходиться над панеллю Параметри пошуку, відображається інформація про знайдену кількість документів (яка відповідає вказаним параметрам пошуку);
у таблиці Результат пошуку, яка відображається у нижній частині форми пошуку, відображаються знайдені документи у відповідності до заданих параметрів пошуку (на рисунку нижче – у вигляді плиток).

6_1_2_6

Відображення результатів пошуку документів

Щоб у робочій області згорнути форму пошуку з полями для вводу параметрів пошуку необхідно в кінці на панелі пошуку Параметри пошуку натиснути кнопку _img268 (див. рисунок вище).

Note

Якщо ширина сторінки інтернет-браузера менше 1200 px, то у списку Результат пошуку робочої області системи не відображається список знайдених документів у вигляді записів таблиці. В даному випадку, знайдені документи у списку Результат пошуку відображаються лише в режимі плиток.

При натисканні на гіперпосиланні назви документа відображається в інтернет-браузері додаткова інтернет-сторінка з детальною інформацією про вибраний документ для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій з поточним документом.

Якщо за вказаними параметрами не знайдено жодного документа, то у верхній частині робочої області Пошук документів відображається відповідне повідомлення.

N6_1_2_notif

Відображення повідомлення про відсутність документів за вказаними параметрами пошуку

Note

У списку результатів пошуку документів реалізована можливість виконання групової операції Масове скачування документів у вигляді zip-архіву та Додавання тегу/тегів до групи документів.

6_1_2_10

Відображення кнопок [Завантажити] та [Додати теги] у списку результатів пошуку документів