Розширений пошук документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Пошук > Пошук документів >

Розширений пошук документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Для переходу на сторінку розширеного пошуку документів необхідно на панелі навігації вибрати пункт [Пошук документів]. В результаті в робочій області відображається форма Пошук документів, яка призначена для пошуку документів за розширеними параметрами.

6_1_2_1

Форма пошуку документів за розширеними параметрами

Для виконання пошуку документів за розширеними параметрами виконайте наступні дії:

1.У полі ID документа вкажіть номер ID документа.
2.У полі Код контрагента вкажіть код ЄДРПОУ або код ДРФО контрагента.
3.В полях з та по блоку Період створення документа зазначте період створення реєстраційного запису про документ. Кількість днів в періоді не може перевищувати 31 день.
4.У полі Стан документа виберіть зі списку один або декілька можливих станів документа (Опублікований, Чернетка, Відхилений, Очікує погодження, Непогоджений). Для цього натисніть лівою кнопко миші на полі Стан документа, в результаті відображається список з доступними станами документів для вибору.

Для очищенні поля Стан документа натисніть кнопку [_img260].

6_1_2_2

Поле Стан документа

5.У полі Вид документа виберіть зі списку один або декілька видів документа.

Для цього натисніть лівою кнопко миші на полі Вид документа, в результаті відображається список з доступними видами документів для вибору.

Для очищенні поля Вид документа натисніть кнопку [_img262].

_img263

Поле Вид документа

6.У полі Стан підписання виберіть зі списку один або декілька можливих станів підпису документа (Не підписаний, Підписаний, але не повністю, Підписаний повністю).

Для цього натисніть лівою кнопко миші на полі Стан підписання, в результаті відображається список з доступними станами підпису документа для вибору.

_img264

Поле Стан підписання

Для очищенні поля Стан підписання натисніть кнопку [_img260].

7.При необхідності, вкажіть додаткові параметри пошуку документа/документів у блоці Додаткові атрибути документа, який відображається у нижній частині форми Пошук документів. А саме:
7.1.У полі № документа вкажіть номер документа.
7.2.У полі № договору вкажіть номер договору.
7.3.У полях з та по блоку Дата документа зазначте період дат документа/документів. Кількість днів в періоді не може перевищувати 31 день.
7.4.У блоці Сума вкажіть параметри пошуку по сумі, зазначених у документі/документах.

Для цього виконайте наступні дії:

7.4.1.У полі Сума виберіть зі списку одне з наступних значень: Не враховувати (вибрано за замовчуванням), Більше, Менше або Дорівнює.

Якщо вибрати у полі Сума одне зі значень Більше, Менше або Дорівнює, то нижнє поле стає розблокованим для вводу.

7.4.2.У нижньому полі вкажіть суму, відносно якої необхідно виконати пошук документа/документів.
8.Переконайтеся, що встановлена мітка у полі Відображати архівні документи, якщо необхідно пошук документів виконати також і в архіві. В іншому випадку зніміть мітку в полі Відображати архівні документи.
9.Натисніть кнопку [Знайти].

В результаті успішного пошуку даних відбуваються наступні дії:

форма введення параметрів пошуку згортається наверх та відображається лише у вигляді панелі Параметри пошуку (поля для вводу параметрів пошуку при цьому не відображаються у робочій області);
на інформаційній панелі, яка знаходиться над панеллю Параметри пошуку, відображається інформація про знайдену кількість документів (яка відповідає вказаним параметрам пошуку);
у таблиці Результат пошуку, яка відображається у нижній частині форми пошуку, відображаються знайдені документи у відповідності до заданих параметрів пошуку (на рисунку нижче – у вигляді плиток).

6_1_2_6

Відображення результатів пошуку документів

На панелі пошуку Параметри пошуку натисніть кнопку _img266 (див. рисунок вище), щоб у робочій області відобразити форму з полями для редагування параметрів пошуку документів (див. рисунок нижче).

6_1_2_7

Відображення результатів пошуку документів та форми редагування параметрів пошуку документів

Щоб у робочій області згорнути форму пошуку з полями для вводу параметрів пошуку необхідно в кінці на панелі пошуку Параметри пошуку натиснути кнопку _img268 (див. рисунок вище).

Note

Якщо ширина сторінки інтернет-браузера менше 1200 px, то у списку Результат пошукук робочої області системи не відображається список знайдених документів у вигляді записів таблиці. В даному випадку, знайдені документи у списку Результат пошуку відображаються лише в режимі плиток.

При натисканні на гіперпосиланні назви документа відображається в інтернет-браузері додаткова інтернет-сторінка з детальною інформацією про вибраний документ для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій з поточним документом.

Якщо за вказаними параметрами не знайдено жодного документа, то у верхній частині робочої області Пошук документів відображається відповідне повідомлення.

6_1_2_8

Відображення повідомлення про відсутність документів за вказаними параметрами пошуку

Note

У списку результатів пошуку документів реалізована можливість виконання групової операції Масове скачування документів у вигляді zip-архіву та Додавання тегу/тегів до групи документів.

6_1_2_10

Відображення кнопок [Завантажити] та [Додати теги] у списку результатів пошуку документів