Опис виконання загальних операцій

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Персональний кабінет користувача >

Опис виконання загальних операцій

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

У робочій області реєстраційні записи документів відображаються у вигляді плиток або у вигляді записів таблиці. В залежності від того, в якому вигляді відображаються записи документів, по різному викликаються операції, які можна виконати над вибраним документом. Набір кнопок змінюється в залежності від того, чи є поточний користувач автором чи контрагентом документа, від кількості накладених електронних підписів на документ, тощо. Таким чином, перелік кнопок панелі інструментів обмежує виконання доступних операцій з документом

Для вибору операції над документом, який відображається у вигляді плитки, необхідно виконати наступні дії:

1.Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа. При цьому відбуваються наступні дії:
Відповідна плитка документа у робочій області виділяється блакитним кольором;
В кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.
2.На панелі інструментів натисніть кнопку відповідної операції, яку необхідно виконати із записом документа.

2_2_1_0

Панель інструментів для виконання операцій із записом документа у вигляді плитки

Для вибору операції над документом, який відображається у вигляді запису таблиці, необхідно виконати наступні дії:

1.Натисніть кнопку _img435 (1), яка знаходиться в кінці запису. В результаті відображається перелік доступних операцій.
2.Виберіть з переліку необхідну операцію (2).

2_2_1_1

Відображення переліку операцій із документом у вигляді запису таблиці

При реєстрації документа/виконанні пошуку документів або коментарів існують поля, в яких необхідно вказати календарну дату. Для заповнення поля з календарною датою необхідно у відповідному полі натиснути кнопку [_img437] (1) та обрати необхідну дату із календарного списку (2).

_img438

Вибір календарної дати