Опис запису документа, що представлений у табличному вигляді

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Персональний кабінет користувача >

Опис запису документа, що представлений у табличному вигляді

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Якщо документ у списку відображається у вигляді запису таблиці (тобто, у табличному вигляді), то, відповідно, запис документа має наступні колонки для перегляду інформації про документ:

2_5_1

Відображення документів списку у вигляді таблиці

-Перша колонка – призначена для встановлення міток навпроти (тобто, вибору) електронного документа у списку для, наприклад, подальшого виконання певної операції;
-Друга колонка – відображається піктограма електронного документа. Піктограма інформує про формат документа, на основі якого був зареєстрований поточний електронний документ у системі.
-ІD - відображається ідентифікатор документа;
-Створено - відображається дата реєстрації документа;
-Назва - елемент-гіперпосилання, в якому відображається вид електронного документа та його назва. При натисканні на гіперпосиланні з назвою документа відображається в інтернет-браузері додаткова інтернет-сторінка з детальною інформацією про вибраний документ для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій з поточним документом.
Наявність в колонці Назва, праворуч від назви документа, позначки _img40 інформує про те, що поточний документ переміщений до списку архівних документів Вашої організації.

2_5_8

Відображення позначки архівного документа у колонці Назва, представленого у табличному вигляді

Наявність в колонці Назва позначок _img65 та _img43 (сірого кольору) інформують про те, що поточний документ очікує обов’язкового погодження/непогодження перед його підписанням за допомогою КЕП.

_img66

Відображення позначки Очікує погодження у колонці Назва, представленого у табличному вигляді

Note

Документи з позначками _img65 та _img46 відображаються у списках Очікують погодження та Очікують погодження мною блоку Вихідні документи панелі навігації.

 

Наявність в колонці Назва позначок _img47 та _img48 (оранжевого кольору) інформують про те, що поточний документ був непогоджений перед його підписанням за допомогою КЕП.

_img67

Відображення позначки Непогоджений у колонці Назва, представленого у табличному вигляді

Note

Документи з позначками _img47 та _img50 відображаються у списку Непогоджені блоку Вихідні документи панелі навігації.

 

Наявність в колонці Назва, ліворуч від назви документа, позначки 8_24_6(зеленого кольору) інформує, що поточний документ був погоджений перед його підписанням

2_5_5

Відображення позначки Погоджений у колонці Назва, представленого у табличному вигляді

Наявність в колонці Назва, ліворуч від назви документа, позначки _img68 інформує про те, що поточний документ зареєстрований у системі як первинний.

2_5_11

Відображення інформаційного повідомлення про первинний документ

В колонці Назва, праворуч від назви документа, може (при наявності) відображатися пошуковий тег/теги поточного документа.

2_5_10

Відображення пошукового тегу запису документа, представленого у табличному вигляді

Note

Для додавання/редагування пошукового тегу необхідно виконати дії, описані у р. Додавання пошукових тегів до документа.

Для видалення пошукового тегу необхідно виконати дії, описані у р. Видалення пошукових тегів документа.

 

-№ док-та – відображається (при наявності) номер документа;
-Дата док-та - відображається (при наявності) дата документа;
-Сума – відображається (при наявності) сума з ПДВ. Якщо сума з ПДВ не вказана в документі, то в колонці Сума відображається сума без ПДВ.

2_5_9

Відображення інформації про номер, дату та суму (з ПДВ/без ПДВ) документа

Note

Якщо ширина сторінки інтернет-браузера більше 1600 px, то у списку документів в режимі таблиці відображаються колонки № док-та, Дата док-та, Сума (див. рис. вище) та відповідна інформація в них (при наявності).

Якщо ширина сторінки інтернет-браузера від 1200 рх до 1599 рх, то у списку документів в режимі таблиці не відображаються колонки № док-та, Дата док-та, Сума (див. рис. нижче). При цьому, якщо документ має додаткові атрибути (№ документа, Дата документа, Сума), то інформація про них відображається у колонці Назва під назвою документа.

2_5_14

Відображення документів у списку у вигляді таблиці (при ширині сторінки інтернет-браузера від 1200 px до 1599 px)

 

-Контрагенти - відображається перелік організацій та осіб, які мають право на перегляд електронного документа або на його підпис за допомогою КЕП.
Наявність позначки _img52 перед ПІБ або назвою контрагента у колонці Контрагенти означає, що контрагент вже переглянув поточний документ.

2_5_2

Відображення позначки про переглянутий поточний документ контрагентом

Якщо підвести курсор мишки до позначки _img74, яка розташована праворуч від назви контрагента у колонці Контрагенти, то відображається повна інформація про дату й стан ознайомлення контрагента з документом.

2_5_3

Відображення детальної інформації про перегляд документа контрагентом

- _img76 - відображається позначка _img77 (Коментарі). Наявність позначки _img77 у колонці _img76 означає, що в поточного документа є коментар/коментарі. Якщо підвести курсор мишки до позначки _img77, то відображається спливаюча підказка з текстом Коментарі.

2_5_4

Відображення спливаючої підказки Коментарі

При натисканні мишкою на позначці _img77 у робочій області відображається форма Коментарі до документа з відповідною інформацією.

Для закриття форми Коментарі до документа натисніть кнопку [Закрити], яка відображається у правому нижньому кутку форми.

2_5_7

Форма Коментарі до документа

-Підписи - відображається інформація про стан підписання електронного документа;
-Дії – відображається кнопка для виклику можливих операцій над поточним документом.