Додавання пошукових тегів до документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота з документами >

Додавання пошукових тегів до документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Пошукові теги – це властивості, які користувач може додавати до документів, щоб їх було легше знаходити та впорядковувати. Пошукові теги налаштовуються окремо для кожного користувача в межах власної організації. Це означає, що контрагенти та співробітники інших організації не бачать теги, які були додані поточним користувачем. А для співробітників однієї організації пошукові теги – спільні.

Щоб відобразити список усіх документів з певним пошуковим тегом, достатньо натиснути на необхідний тег на одній з плиток документа, в одному табличному запису документа або у блоці Теги панелі навігації.

Операція Додавання пошукових тегів до запису документа призначена для додавання будь-якої кількості тегів для вибраного документа.

Щоб додати пошуковий тег/теги до документа виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук документа (п. Пошук документів у списку, п. Розширений пошук документів).
2.Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та у її нижній лівій частині відображається кнопка _img307 [Редагувати теги].

8_5_1

Редагування тегів документа

3.Натисніть кнопку _img307 [Редагувати теги].

_img15

Ініціювати додавання пошукових тегів можна також зі сторінки документа. Для цього виконайте наступні дії:

2.На панелі інструментів, що розташована праворуч у верхній частині плитки документа, натисніть кнопку _img307 [Редагувати теги].

8_5_3

Відображення кнопки [Редагувати теги] на сторінці документа

 

_img15

Якщо запис документа відображається у табличному вигляді, то для додавання пошукового тегу/тегів необхідно в кінці запису документа, у колонці Дії, натиснути кнопку _img310 (1) та з переліку доступних операцій вибрати пункт Редагувати теги (2).

8_5_2

Відображення пункту Редагувати теги у списку доступних операцій документа, який відображається у вигляді запису таблиці

В результаті відображається форма Теги документа.

_img312

Форма Теги документа

4.У полі вводу вкажіть назву пошукового тегу та натисніть клавішу Enter на клавіатурі. В результаті назва вказаного пошукового тегу відображається у полі вводу.

Якщо вводити початкові літери назви пошукового тегу, то у полі вводу може відображатися список із вже існуючими тегами, назви яких розпочинаються з тих самих літер. В цьому випадку виберіть необхідний тег зі списку.

_img313

Вибір назви тегу зі списку

5.При необхідності у полі вводу вкажіть назву наступного пошукового тегу та натисніть клавішу Enter на клавіатурі. В результаті назва наступного вказаного пошукового тегу відображається у полі вводу.

_img314

Додавання декількох тегів у формі Теги документа

6.Натисніть кнопку [Зберегти].

В результаті форма Теги документа закривається, та ліворуч у нижній частині плитки документа відображаються вказані назви тегу.

8_5_4

Відображення доданих тегів

_img15

Відображення списку документів за вибраним тегом детально описаний у п. Формування списку документів за тегами.

 

Кнопка _img316 [Згорнути], яка розташована в кінці списку тегів на плитці документа, призначена для згортання відповідного списку тегів. При цьому на плитці документа відображається лише перший тег та кнопка _img317 [Усі теги]:

8_5_5

Відображення лише першого тегу

При натисканні на кнопку _img317 [Усі теги] на плитці документа відображаються усі теги поточного документа.