Видалення пошукових тегів документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота з документами >

Видалення пошукових тегів документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Видалення пошукових тегів документа – операція, яка призначена для видалення тегів вибраного документа.

В системі існує два способи видалення пошукових тегів:

Спосіб 1. Видалення пошукового тегу на формі Теги документа (детальний опис див. нижче у поточному розділі).
Спосіб 2. Видалення пошукового тегу документа, який у робочій області відображається у вигляді плитки або у вигляді запису таблиці, або зі сторінки документа (детальний опис див. нижче у поточному розділі).

СПОСІБ 1. Щоб видалити пошукові теги документа за допомогою форми Теги документа, виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук документа (п. Пошук документів у списку, п. Розширений пошук документів).
2.Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та у нижній її частині відображається кнопка _img319 [Редагувати теги].

8_6_1

Редагування тегів документа

3.Натисніть кнопку _img319 [Редагувати теги].

_img15

Ініціювати видалення пошукових тегів можна також зі сторінки документа. Для цього виконайте наступні дії:

2.На панелі інструментів, що розташована праворуч у верхній частині плитки документа, натисніть кнопку _img319 [Редагувати теги].

8_6_2

Відображення кнопки [Редагувати теги] на сторінці документа

 

_img15

Якщо запис документа відображається у табличному вигляді, то для видалення у документі пошукового тегу/тегів необхідно в кінці запису документа, у колонці Дії, натиснути кнопку _img322 (1) та з переліку доступних операцій вибрати пункт Редагувати теги (2).

8_6_3

Відображення пункту Редагувати теги у списку доступних операцій документа, який відображається у вигляді запису таблиці

 

В результаті відображається форма Теги документа.

_img324

Форма Теги документа

4.Для видалення тегу на формі Теги документа в кінці необхідного тегу натисніть кнопку _img325.
5.Натисніть кнопку [Зберегти].

В результаті форма Теги документа закривається, вибраний тег видаляється із запису вибраного документа.

СПОСІБ 2. Щоб видалити пошукові теги документа, який відображається у вигляді плитки/у вигляді запису таблиці/на сторінці документа, виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук документа (п. Пошук документів у списку, п. Розширений пошук документів).

У списку, на плитці документа підведіть курсор миші до пошукового тегу, який необхідно видалити. При цьому, праворуч від вибраного тегу відображається кнопка _img326 [Видалити тег].

_img327

Відображення кнопки [Видалити тег] на плитці документа

Якщо знайдений документ у списку відображається у вигляді запису таблиці, то підведіть курсор миші до пошукового тегу, який необхідно видалити, у колонці Назва. При цьому, праворуч від вибраного тегу відображається кнопка _img326 [Видалити тег].

_img328

Відображення кнопки [Видалити тег] у запису документа, який відображається у вигляді запису таблиці

Якщо знайдений документ відображається на окремій сторінці документа, то на його плитці підведіть курсор миші до пошукового тегу, який необхідно видалити. При цьому, праворуч від вибраного тегу відображається кнопка _img326 [Видалити тег].

_img329

Відображення кнопки [Видалити тег] на сторінці документа

2. Натисніть кнопку _img326 [Видалити тег].

8_6_4

Кнопка [Видалити тег] на плитці документа

8_6_5

Кнопка [Видалити тег] у запису документа, який відображається у вигляді запису таблиці

В результаті вибраний тег видаляється із запису документа, який відображається у списку робочої області у вигляді плитки або у вигляді запису таблиці, або на сторінці документа.