Внесення значень параметрів для документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота з документами >

Внесення значень параметрів для документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Внесення значень параметрів для документа – операція, яка призначена для вводу значень параметрів документа, який попередньо був зареєстрований у Системі як документ з параметрами. Наприклад, операція Внесення значень параметрів для документа виконується користувачем для надання власних відповідей в документі опитування.

_img15

В поточному розділі виконання операції Внесення значень параметрів для документа детально описано на прикладі документа опитування.

Щоб вказати значення параметрів для документа, виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук документа, значення параметрів якого необхідно вказати (п. Пошук документів у списку, п. Розширений пошук документів).
2.Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

8_7_1

Відображення панелі інструментів

3.На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку _img333 [Внести параметри].

_img15

Ініціювати операцію внесення значень параметрів для документа можна також зі сторінки документа. Для цього виконайте наступні дії:

2.На панелі інструментів, що розташована праворуч у верхній частині плитки документа, натисніть кнопку _img333 [Внести параметри].

8_7_2

Відображення кнопки [Внести параметри] на сторінці документа

 

В результаті, у робочій області відображається форма Внесення параметрів для документа.

Форма Внесення параметрів для документа складається з двох частин (елемент 1, елемент 2):

ліва частина представляє собою область попереднього перегляду документа (елемент 1 на рисунку нижче), в якій відображаються (можуть відображатися) дані поточного користувача та, наприклад, запитання для опитування.

Навпроти кожного запитання відображається параметр відповіді у форматі @@qN@@ (елемент 3 на рисунку), де N порядковий номер параметру відповіді на запитання в документі опитування.

_img15

Параметр – змінна величина, яка характеризує відповідь на запитання кожного окремого користувача (наприклад, кожного учасника опитування).

Значення параметру – це безпосередньо відповідь на запитання кожного окремого користувача (учасника опитування).

Під час внесення значень параметрів кожний учасник вносить свої відповіді на запитання (тобто, вказує власні значення параметрів відповідей).

права частина (елемент 2) представляє собою блок для вводу значень параметрів (тобто, відповідей на запитання). У блоці для вводу значень параметрів відображаються поля з назвою Питання N (@@qN@@), де N порядковий номер запитання в документі (опитування), @@qN@@ - назва параметру відповіді, яка дублюється із області попереднього перегляду документа (тобто, із лівої частини форми Внесення параметрів для документа).

_img15

Після вводу значень параметрів (тобто, надання відповідей на опитування) у правій частині форми Внесення параметрів для документа та виконання збереження документа, вказані відповіді будуть відображатися у документі опитування замість параметрів @@qN@@.

_img335

Елементи форми Внесення параметрів для документа

4.Ознайомтесь із змістом документа, який відображається у лівій частині форми Внесення параметрів для документа (наприклад, із запитаннями, на які необхідно надати відповіді в процесі опитування).
5.Вкажіть значення першого параметра (тобто, надайте відповідь на перше запитання опитування). Для цього виконайте наступні дії:
5.1.В області попереднього перегляду прочитайте перше запитання. При цьому, навпроти першого запитання повинен відображатися параметр @@q1@@.

_img336

Надання відповіді на перше запитання опитування. Крок 5.1.

5.2.В блоці для вводу значень параметрів перейдіть до поля Питання 1 (@@q1@@). При цьому переконайтеся, що параметр із області попереднього перегляду документа @@q1@@ співпадає з назвою параметра в полі Питання 1 (@@q1@@) блоку вводу значень параметрів.

_img337

Надання відповіді на перше запитання опитування. Крок 5.2.

_img15

В подальшому, після вводу відповіді у полі Питання 1 (@@q1@@) блоку вводу значень параметрів та після збереження документа опитування, вказана відповідь буде відображатися у документі (опитування) замість параметра @@q1@@.

5.3.У полі Питання 1 (@@q1@@) блоку вводу значень параметрів вкажіть власний варіант відповіді на перше запитання опитування.

Поля для вводу власних значень параметрів (відповідей) можуть заповнюватися двома способами:

Поле заповнюється вручну, шляхом вводу відповіді із клавіатури;
Поле заповнюється шляхом вибору необхідного значення зі списку.

_img338

Надання відповіді на перше запитання опитування. Крок 5.3.

6.По черзі надайте відповіді на наступні запитання опитування (при їх наявності). Для цього виконайте по крокам дії, описані у попередньому пункті поточного алгоритму.
7.Натисніть кнопку [Зберегти], яка відображається у правому нижньому кутку форми Внесення параметрів для документа для збереження документа (опитування). В результаті документ із власними відповідями зберігається у Системі.
8.Натисніть кнопку [Закрити], яка відображається у правому нижньому кутку форми Внесення параметрів для документа. В результаті форма Внесення параметрів для документа закривається.
9.Обов’язково виконайте перегляд кінцевої версії  документа с внесеними значеннями параметрів. Перегляд документа необхідно виконати для переконання поточного користувача, що вказані значення параметрів (відповіді на запитання) були вставлені у документ коректно та правильно.
10.При необхідності, виконайте редагування внесених параметрів (наприклад, наданих відповідей на опитування) у документі.
11.Обов’язково виконайте підпис документа опитування для завершення вводу власних значень параметрів (наприклад, для завершення процесу опитування).

_img15

Процес вводу власних значень параметрів (наприклад, процес опитування) вважається завершеним лише тоді, коли Ви надасте відповіді на поставлені запитання та (обов’язково!!!) виконаєте підпис документа опитування.