Реєстрація документів з параметрами

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота з документами >

Реєстрація документів з параметрами

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Реєстрація документів з параметрами – операція, яка призначена для реєстрації у Системі нових документів з параметрами, що дозволить контрагентам вказати відповідні значення параметрів перед підписанням документів за допомогою КЕП.

Один із прикладів – це проведення масових опитувань за допомогою створених документів, коли важливе підтвердження від учасника опитування у вигляді підписання документа за допомогою КЕП.

Щоб зареєструвати нові документи з параметрами, виконайте наступні дії:

1.Виберіть будь-який пункт панелі навігації із п. Формування стандартних списків документів (крім пункту [Теги]).
2.Натисніть кнопку [Створити] (елемент 1), яка розташована у правому верхньому кутку робочої області, та зі списку виберіть пункт Документ з параметрами (елемент 2).

8_2_1

Відображення кнопки Створити у робочій області

В результаті відображається форма Створення документів з параметрами.

_img290

Форма Створення документів з параметрами

3.У полі Файл шаблону (обов’язкове для заповнення) вкажіть файл шаблону документа (лише у форматі *.DOCX).

_img15

Файл шаблону – це документ (лише у форматі *.DOCX), який містить певні поля з параметрами (наприклад, рис. нижче).

_img291

Приклад файлу шаблону документа

Параметр – змінна величина, яка характеризує певні дані користувача (наприклад, відповідь на запитання кожного окремого учасника опитування).

Значення параметру – це певні дані користувача (наприклад, безпосередньо відповідь на запитання кожного окремого учасника опитування).

Наприклад, під час опитування кожний учасник вносить свої відповіді на запитання (тобто, вказує власні значення параметрів відповідей).

Параметр відповіді у документі файлу шаблону відображається у форматі @@qN@@, де qN – назва або відповіді на запитання в документі файлу шаблону.

Поля з параметрами заповнюються значеннями параметрів під час виконання операції внесення параметрів для документа.

 

Для цього виконайте наступні дії:

3.1.В кінці поля вводу Файл шаблону натисніть кнопку [Завантажити]. В результаті відображається вікно Open (Відкрити).

_img292

Вікно Open

3.2.Виберіть файл шаблону документа (підтримуються лише файли у форматі *.docx!!!) та натисніть кнопку [Open]. В результаті вікно Open закривається, та у полі Файл шаблону відображається повна назва вибраного документа.
4.У полі Файл даних (обов’язкове для заповнення) вкажіть файл з параметрами (лише у форматі XLSX).

_img15

Файл даних– це файл (лише у форматі XLSX) з описом параметрів, які застосовуються при реєстрації документа.

_img293

Приклад файлу даних

У файлі даних повинен бути наведений перелік усіх параметрів, які використовуються у файлі шаблону документів. При цьому, у файлі даних можуть використовуватися два типи параметрів:

статичні – ті, що не змінюються. Тобто, користувач не може їх відредагувати під час виконання операції Внесення значень параметрів для документа (наприклад, ПІБ або ідентифікаційний код кожного окремого  користувача);
динамічні – ті, що безпосередньо вносить користувач під час виконання операції Внесення значень параметрів для документа (наприклад, надання відповідей на запитання у документі опитування).

 

Для цього виконайте наступні дії:

4.1.В кінці поля вводу Файл даних натисніть кнопку [Завантажити]. В результаті відображається вікно Open (Відкрити).

_img292

Вікно Open

4.2.Виберіть файл даних (підтримуються лише файли у форматі *.xlsx!!!) та натисніть кнопку [Open]. В результаті вікно Open закривається, та у полі Файл даних відображається повна назва вибраного документа.
5.У полі Назва пакету документів (обов’язкове для заповнення) вручну вкажіть назву пакету документів.

_img15

Назвою пакету документів, наприклад, може бути назва «Опитування ОСББ від 03.09.2018». Робота з пакетами документів детально описана у п. Пакети документів.

 

_img15

У поточній версії Системи реалізована можливість реєстрації документів із параметрами лише виду Листок опитування. Тому, у відповідному полі Вид документа за замовчуванням вказано значення Листок опитування та поле Вид документа заблоковане для редагування.

 

6.Натисніть кнопку [Створити]. В результаті відбувається реєстрації документів, у нижній частині форми Створення документів з параметрами відображається індикатор реєстрації документів.

_img294

Відображення індикатора реєстрації документів із параметрами

В результаті успішної реєстрації документів відображається наступне повідомлення:

_img295

Повідомлення про успішну реєстрацію документів із параметрами

7.У повідомленні натисніть кнопку [Закрити].
8.На формі Створення документів з параметрами натисніть кнопку [Закрити] для її закриття.

_img15

Після реєстрації документів з параметрами обов’язково необхідно виконати операцію Внесення значень параметрів для документа.