Редагування значень параметрів для документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота з документами >

Редагування значень параметрів для документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Редагування значень параметрів для документа – операція, яка призначена для редагування значень параметрів документа, який попередньо був зареєстрований у Системі як документ з параметрами та для якого попередньо було вказано значення параметрів. Наприклад, операція Редагування значень параметрів для документа виконується користувачем для редагування власних відповідей в документі опитування.

_img15

В поточному розділі виконання операції Редагування значень параметрів для документа детально описано на прикладі документа опитування.

Щоб відредагувати значення параметрів у документі, виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук документа, значення параметрів якого необхідно відредагувати (п. Пошук документів у списку, п. Розширений пошук документів).
2.Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

8_7_1

Відображення панелі інструментів

3.На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку _img333 [Внести параметри].

_img15

Ініціювати операцію редагування значень параметрів для документа можна також зі сторінки документа. Для цього виконайте наступні дії:

2.На панелі інструментів, що розташована праворуч у верхній частині плитки документа, натисніть кнопку _img339 [Внести параметри].

8_7_2

Відображення кнопки [Внести параметри] на сторінці документа

 

В результаті, у робочій області відображається форма Внесення параметрів для документа.

Форма Внесення параметрів для документа складається з двох частин (елемент 1, елемент 2):

ліва частина представляє собою область попереднього перегляду документа (елемент 1 на рисунку нижче), в якій відображаються/можуть відображатися дані поточного користувача, запитання для опитування та надані раніше відповіді на запитання.

Навпроти кожного запитання відображається надана раніше відповідь. Відповіді в області попереднього перегляду документа відображаються синім кольором (елемент 3 на рисунку).

_img15

Вказані відповіді на запитання, які відображаються в області попереднього перегляду документа, являються значеннями параметрів.

Коли кожний учасник змінює свої відповіді на запитання, то це означає, що він змінює власні значення параметрів (відповідей).

права частина (елемент 2) представляє собою блок для вводу значень параметрів (тобто, відповідей на запитання). У блоці для редагування значень параметрів відображаються поля (елемент 3) для вводу/редагування значень параметрів (тобто, відповідей) з назвою Питання N (@@qN@@), де N порядковий номер запитання в документі (опитування), @@qN@@ - назва параметру відповіді.

_img15

Вказані значення параметрів (тобто, наданні відповіді на опитування) у правій частині форми Внесення параметрів для документа дублюються у документі опитування замість параметрів @@qN@@ (див. 4 на рисунку нижче).

_img340

Елементи форми Внесення параметрів для документа при редагуванні значень параметрів

4.Ознайомтесь із змістом документа, який відображається у лівій частині форми Внесення параметрів для документа (наприклад, із запитаннями, на які необхідно відредагувати відповіді в процесі опитування).
5.При необхідності, відредагуйте значення першого параметра (тобто, змініть відповідь на перше запитання опитування). Для цього виконайте наступні дії:
5.1.В області попереднього перегляду прочитайте перше запитання. При цьому, навпроти першого запитання відображається раніше надана відповідь.

_img341

Редагування відповіді на перше запитання опитування. Крок 5.1.

5.2.В блоці для вводу значень параметрів перейдіть до поля Питання 1 (@@q1@@). При цьому переконайтеся, що значення першого параметра із області попереднього перегляду документа співпадає із вказаним значенням параметра у полі Питання 1 (@@q1@@) блоку вводу значень параметрів.

_img342

Редагування відповіді на перше запитання опитування. Крок 5.2.

5.3.У полі Питання 1 (@@q1@@) блоку вводу значень параметрів змініть власний варіант відповіді на перше запитання опитування.

Поля для вводу власних значень параметрів (відповідей) можуть заповнюватися двома способами:

Поле заповнюється вручну, шляхом вводу відповіді із клавіатури;
Поле заповнюється шляхом вибору необхідного значення зі списку.

_img343

Редагування відповіді на перше запитання опитування. Крок 5.3.

6.При необхідності, по черзі відредагуйте відповіді на наступні запитання опитування (при їх наявності). Для цього виконайте по крокам дії, описані у попередньому пункті поточного алгоритму.
7.Натисніть кнопку [Зберегти], яка відображається у правому нижньому кутку форми Внесення параметрів для документа для збереження документа (опитування). В результаті документ із зміненими власними відповідями зберігається у Системі.
8.Натисніть кнопку [Закрити], яка відображається у правому нижньому кутку форми Внесення параметрів для документа. В результаті форма Внесення параметрів для документа закривається.
9.Обов’язково виконайте перегляд кінцевої версії  документа с внесеними значеннями параметрів. Перегляд документа необхідно виконати для переконання, що вказані значення параметрів (відповіді на запитання) були вставлені у документ коректно та правильно.
10.Обов’язково виконайте підпис документа опитування  для завершення вводу власних значень параметрів (наприклад, для завершення процесу опитування).

_img15

Процес вводу власних значень параметрів (наприклад, процес опитування) вважається завершеним лише тоді, коли Ви надасте відповіді на поставлені запитання та (обов’язково!!!) виконаєте підпис документа опитування.