Підписання документа за допомогою КЕП

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота з документами >

Підписання документа за допомогою КЕП

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Щоб підписати документ за допомогою КЕП виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук документа, який необхідно підписати за допомогою КЕП (п. Пошук документів у списку, п. Розширений пошук документів).
2.Ініціюйте підписання документа за допомогою КЕП.

Підписання документа можливо ініціювати двома способами: на плитці документа/запису таблиці документа зі списку робочої області або на плитці документа зі сторінки документа.

2.1.СПОСІБ 1. Для ініціювання підпису документа за допомогою КЕП на плитці документа/запису таблиці зі списку документів (в робочій області) виконайте наступні дії:
2.1.1.   Якщо документ відображається у вигляді плитки у списку робочої області, то:
2.1.1.1.     Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

8_9_1

Відображення панелі інструментів на плитці документа (типу DOCX)

2.1.1.2.     На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку _img95 [Робота з підписами].
2.1.2.   Якщо документ відображається у вигляді запису таблиці у списку, то:
2.1.2.1.     Натисніть кнопку _img96 (1), яка знаходиться в кінці запису у колонці Дії. В результаті відображається перелік доступних операцій.
2.1.2.2.     Виберіть з переліку операцію Робота з підписами (2).

8_9_2

Відображення переліку доступних операцій для документа у вигляді запису таблиці

В результаті відображається форма для накладання цифрового підпису:

У лівій частині форми знаходиться область попереднього перегляду документа. Тут відображається сам документ і можна переглянути його текст;

_img4

В області попереднього перегляду реалізована можливість відображення самого документа для перегляду, якщо він зареєстрований в системі із файлів наступних типів: *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.png, *.jpeg, *.xls.

Якщо документ зареєстрований в системі із файлів *.xml, *.dbf, *.zip або із файлів *. doc, *. txt, *. rtf, то в області попереднього перегляду не відображається сам документ (тобто, немає можливості переглянути текст документа). При цьому, в області попереднього перегляду або відображається інформативне повідомлення про неможливість перегляду документа або нічого не відображається (ні сам документ, ні інформативне повідомлення). Детальніше див. п. Опис сторінки документа.

 

У правій частині форми відображається панель, яка призначена для підпису КЕП документа та/або для відображення інформації про вже накладені підписи КЕП.

На рисунку нижче панель для підпису КЕП складається з двох блоків. На заголовку верхнього блоку відображається напис Підписано, що свідчить про вже накладений підпис КЕП автором. На заголовку нижнього блоку відображається напис Підпис відсутній, що свідчить про необхідність накладання цифрового підпису-печатки.

8_9_3

Форма підписання електронного документа (типу DOCX) за допомогою КЕП

2.2.СПОСІБ 2. Для ініціювання підпису документа за допомогою КЕП зі сторінки документа виконайте наступні дії:
2.2.1.     Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа у списку робочої області виділяється блакитним кольором.
2.2.2.     Натисніть на назві-гіперпосиланні документа, яка відображається на плитці знайденого документа. В результаті відображається сторінка документа, у правій частині якої знаходиться панель підпису.

8_9_4

Сторінка документа (типу DOCX) для його підписання

3.На панелі підпису, в блоці, де підпис відсутній, натисніть кнопку _img100 [Підписати].

_img5

Зверніть увагу, що підпис слід накладати у блоці, що відповідає Вашій стороні угоди!!!

 

В результаті відображається форма Підписання документа.

8_9_5

Форма Підписання документа для зчитування електронного ключа КЕП

4.На формі Підписання документа виконайте наступні дії:
4.1.Встановіть пермикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі, у поточному розділі, наведено делатьний опис підпису документів за допомогою  файлового ключа КЕП.

Note

Якщо необхідно підписати документ за допомогою апаратного ключа, то встановіть пермикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документа змінюється:

8_9_6

Форма підписання документа для зчитування апаратного електронного ключа

4.2.У полі Назва КНЕДП зі списку виберіть назву кваліфікованого надавача електронних послуг (скорочено КНЕДП).
4.3.У полі Шлях до ключа натисніть кнопку [Вибір файлу]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Шлях до ключа відображається вибраний файл.
4.4.У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа.
4.5.Натисніть кнопку [Підписати].

В результаті відбувається ідентифікація користувача, після вдалої ідентифікації користувача відбувається підписання документа (на документ накладається кваліфікований електронний  підпис).При цьому у заголовку відповідного блоку підпису відображається напис Підписано (див. рисунок нижче).

Також, при цьому в області перегляду документа відображається накладений КЕП лише для документів, зареєстрованих в системі із файлів *.docx, *.pdf (див. рисунок нижче). Для документів, зареєстрованих в системі із файлів *.xlsx,, *.png, *.jpeg, *.xls, *.xml, *.dbf, *.zip, *.doc, *.txt, *.rtf, в області перегляду документа не відображається накладений КЕП.

8_9_7

 

Відображення накладеного КЕП для документа типу DOCX

У будь-якому списку документів можна переглянути інформацію про кількість наявних та відсутніх підписів всіх відповідальних осіб та сторін угоди. А саме:

-Якщо документ у списку відображається у вигляді плитки, то інформація про кількість накладених та відсутніх підписів всіх відповідальних осіб відображається у полі Підписи у вигляді спеціальної позначки (наприклад, на рисунку нижче 8_9_10).

8_9_8

Відображення позначки про кількість накладених та відсутніх підписів на плитці документа

-Якщо документ у списку відображається у вигляді запису таблиці, то інформація про кількість накладених та відсутніх підписів всіх відповідальних осіб відображається у колонці Підписи у вигляді спеціальної позначки (наприклад, на рисунку нижче 8_9_10).

8_9_9

Відображення позначки про кількість накладених та відсутніх підписів документа у вигляді запису таблиці

У полі/колонці Підписи документа можливе відображення наступних варіантів позначок підпису:

«_img106»: документ не підписаний (наприклад, не накладено жодного КЕП з необхідних двох);
«_img107»: документ підписаний частково (наприклад, накладено один КЕП з необхідних двох);
«8_9_10»: документ підписаний в повному обсязі (наприклад, накладено три КЕП з необхідних трьох).