Підписання документа за допомогою КЕП/ЕЦП

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота з документами >

Підписання документа за допомогою КЕП/ЕЦП

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Щоб підписати документ за допомогою КЕП/ЕЦП виконайте наступні дії:

1.Виконайте попередній пошук документа, який необхідно підписати за допомогою КЕП/ЕЦП (п. Пошук документів у списку, п. Розширений пошук документів).
2.Ініціюйте підписання документа за допомогою КЕП/ЕЦП.

Підписання документа можливо ініціювати двома способами: на плитці документа/запису таблиці документа зі списку робочої області або на плитці документа зі сторінки документа.

2.1.СПОСІБ 1. Для ініціювання підпису документа за допомогою КЕП/ЕЦП на плитці документа/запису таблиці зі списку документів (в робочій області) виконайте наступні дії:
2.1.1.Якщо документ відображається у вигляді плитки у списку робочої області, то:
2.1.1.1.Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа виділяється блакитним кольором та в кінці плитки, у верхній її частині, відображається панель інструментів.

8_9_1

Відображення панелі інструментів на плитці документа (типу DOCX)

2.1.1.2.На панелі інструментів плитки документа натисніть кнопку _img95 [Робота з підписами].
2.1.2.Якщо документ відображається у вигляді запису таблиці у списку, то:
2.1.2.1.Натисніть кнопку _img96 (1), яка знаходиться в кінці запису у колонці Дії. В результаті відображається перелік доступних операцій.
2.1.2.2.Виберіть з переліку операцію Робота з підписами (2).

8_9_2

Відображення переліку доступних операцій для документа у вигляді запису таблиці

В результаті відображається форма для накладання цифрового підпису:

У лівій частині форми знаходиться область попереднього перегляду документа. Тут відображається сам документ і можна переглянути його текст;

_img4

В області попереднього перегляду реалізована можливість відображення самого документа для перегляду, якщо він зареєстрований в системі із файлів наступних типів: *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.png, *.jpeg, *.xls.

Якщо документ зареєстрований в системі із файлів *.xml, *.dbf, *.zip або із файлів *. doc, *. txt, *. rtf, то в області попереднього перегляду не відображається сам документ (тобто, немає можливості переглянути текст документа). При цьому, в області попереднього перегляду або відображається інформативне повідомлення про неможливість перегляду документа або нічого не відображається (ні сам документ, ні інформативне повідомлення). Детальніше див. п. 2.4 Опис сторінки документа.

 

У правій частині форми відображається панель, яка призначена для підпису КЕП/ЕЦП документа та/або для відображення інформації про вже накладені підписи КЕП/ЕЦП.

На рисунку нижче панель для підпису КЕП/ЕЦП складається з двох блоків. На заголовку верхнього блоку відображається напис Підписано, що свідчить про вже накладений підпис КЕП/ЕЦП автором. На заголовку нижнього блоку відображається напис Підпис відсутній, що свідчить про необхідність накладання цифрового підпису-печатки.

8_9_3

Форма підписання електронного документа (типу DOCX) за допомогою КЕП/ЕЦП

2.2.СПОСІБ 2. Для ініціювання підпису документа за допомогою КЕП/ЕЦП зі сторінки документа виконайте наступні дії:
2.2.1.Підведіть курсор миші до відповідної плитки документа у списку документів робочої області. При цьому відповідна плитка документа у списку робочої області виділяється блакитним кольором.
2.2.2.Натисніть на назві-гіперпосиланні документа, яка відображається на плитці знайденого документа. В результаті відображається сторінка документа, у правій частині якої знаходиться панель підпису.

8_9_4

Сторінка документа (типу DOCX) для його підписання

3.На панелі підпису, в блоці, де підпис відсутній, натисніть кнопку _img100 [Підписати].

_img5

Зверніть увагу, що підпис слід накладати у блоці, що відповідає Вашій стороні угоди!!!

 

В результаті відображається форма Підписання документа.

8_9_5

Форма Підписання документа для зчитування електронного ключа КЕП/ЕЦП

4.На формі Підписання документа виконайте наступні дії:
4.1.Встановіть пермикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП/ЕЦП.

Далі, у поточному розділі, наведено делатьний опис підпису документів за допомогою  файлового ключа КЕП/ЕЦП.

Note

Якщо необхідно підписати документ за допомогою апаратного ключа, то встановіть пермикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документа змінюється:

8_9_6

Форма підписання документа для зчитування апаратного електронного ключа

4.2.У полі Назва АЦСК зі списку виберіть назву акредитованого центру сертифікації ключів (скорочено АЦСК).
4.3.У полі Шлях до ключа натисніть кнопку [Вибір файлу]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Шлях до ключа відображається вибраний файл.
4.4.У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа.
4.5.Натисніть кнопку [Підписати].

В результаті відбувається ідентифікація користувача, після вдалої ідентифікації користувача відбувається підписання документа (на документ накладається електронно-цифровий підпис).При цьому у заголовку відповідного блоку підпису відображається напис Підписано (див. рисунок нижче).

Також, при цьому в області перегляду документа відображається накладений КЕП/ЕЦП лише для документів, зареєстрованих в системі із файлів *.docx, *.pdf (див. рисунок нижче). Для документів, зареєстрованих в системі із файлів *.xlsx,, *.png, *.jpeg, *.xls, *.xml, *.dbf, *.zip, *.doc, *.txt, *.rtf, в області перегляду документа не відображається накладений КЕП/ЕЦП.

8_9_7

 

Відображення накладеного КЕП/ЕЦП для документа типу DOCX

У будь-якому списку документів можна переглянути інформацію про кількість наявних та відсутніх підписів всіх відповідальних осіб та сторін угоди. А саме:

-Якщо документ у списку відображається у вигляді плитки, то інформація про кількість накладених та відсутніх підписів всіх відповідальних осіб відображається у полі Підписи у вигляді спеціальної позначки (наприклад, на рисунку нижче 8_9_10).

8_9_8

Відображення позначки про кількість накладених та відсутніх підписів на плитці документа

-Якщо документ у списку відображається у вигляді запису таблиці, то інформація про кількість накладених та відсутніх підписів всіх відповідальних осіб відображається у колонці Підписи у вигляді спеціальної позначки (наприклад, на рисунку нижче 8_9_10).

8_9_9

Відображення позначки про кількість накладених та відсутніх підписів документа у вигляді запису таблиці

У полі/колонці Підписи документа можливе відображення наступних варіантів позначок підпису:

«_img106»: документ не підписаний (наприклад, не накладено жодного КЕП/ЕЦП з необхідних двох);
«_img107»: документ підписаний частково (наприклад, накладено один КЕП/ЕЦП з необхідних двох);
«8_9_10»: документ підписаний в повному обсязі (наприклад, накладено три КЕП/ЕЦП з необхідних трьох).