Опис плитки документа

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Персональний кабінет користувача >

Опис плитки документа

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Електронний документ у списку документів може відображатися у вигляді спеціального представлення – плитки. Плитка містить основну інформацію про електронний документ і набір кнопок для роботи з документом.

_img25

Плитка документа

Плитка документа складається з наступних семи областей:

1.В області 1 відображається піктограма (наприклад, _img26) електронного документа та номер (ідентифікатор ID) електронного документа в системі.

Піктограма електронного документа інформує про формат документа, на основі якого був зареєстрований поточний електронний документ у системі. Наприклад, піктограма _img26 інформує про те, що поточний документ був зареєстрований у системі на основі файлу *.pdf.

У системі відображаються наступні піктограми документів (у дужках поруч відображається формат документа, на основі якого поточний документ був зареєстрований у системі):

_img26 (*.pdf), _img27 (*.docx), _img28 (*.xlsx), _img29 (*.xml), _img30 (*.dbf), _img31 (*.png), _img32 (*.txt), _img2 (*.jpeg), _img33 (*.zip), _img34 (*.rtf), _img35 (*.doc), _img36 (*.xls).

Номер (ідентифікатор ID) присвоюється документу автоматично під час реєстрації документа у системі та являється унікальним (тобто не повторюється з іншими ID документа).

Якщо на піктограмі документа, у правому верхньому кутку, відображається значок гривні (наприклад, _img37), то це свідчить про те, що поточний документ був зареєстрований у системі як первинний.

Якщо на плитці документа, під піктограмою та його номером (ідентифікатором ID), відображається значок _img38, то це свідчить про наявність коментаря/коментарів для поточного документа.

2_3_6

Відображення значку коментаря на плитці документа

При натисканні на значок _img38 відображається в інтернет-браузері додаткова інтернет-сторінка Коментарі з детальною інформацією про всі коментарі вибраного документа.

2.Область 2 представляє собою елемент-гіперпосилання, в якому відображається вид електронного документа та його назва.

При натисканні на гіперпосиланні з назвою документа відображається в інтернет-браузері додаткова інтернет-сторінка з детальною інформацією про вибраний документ для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій з поточним документом.

При наявності, позначка _img40 інформує, що поточний документ переміщений до списку архівних документів Вашої організації.

2_3_20

Плитка архівного документа

 

При наявності, позначки _img42 та _img43 (сірого кольору) інформують, що поточний документ очікує обов’язкового погодження/відмови від погодження перед його підписанням.

_img44

Плитка документа, який очікує погодження/непогодження перед його підписанням

Note

Документи з позначками _img45 та _img46 відображаються у списках Очікують погодження та Очікують погодження мною блоку Вихідні документи панелі навігації.

 

При наявності, позначки _img47 та _img48 (оранжевого кольору) інформують, що поточний документ був непогоджений перед його підписанням.

_img49

Плитка документа, який був непогоджений перед його підписанням

Note

Документи з позначками _img47 та _img50 відображаються у списку Непогоджені блоку Вихідні документи панелі навігації.

 

При наявності, позначка 8_24_6(зеленого кольору) інформує, що поточний документ був погоджений перед його підписанням.

2_3_21

Плитка документа, який був погоджений перед його підписанням

3.В області 3 відображається наступна інформація:
У полі Автор відображається ПІБ та назва організації автора, який зареєстрував документ у систем;
У полі Контрагенти відображається перелік організацій та осіб, яким надано доступ до документа. А саме, які мають право на перегляд електронного документа або на його підпис за допомогою КЕП.

_img51

Поле Контрагенти плитки документа

Наявність позначки _img52 перед ПІБ або назвою контрагента означає, що контрагент вже переглянув документ. Якщо підвести курсор мишки до позначки _img53, яка розташована праворуч від назв контрагентів, то відображається повна інформація про стан ознайомлення контрагентів з документом.

2_3_8

Відображення додаткової інформації поля Контрагенти плитки документа

У полі Створений відображається дата та час реєстрації документа.
4.В області 4 відображається інформація про стан підписання електронного документа. Дана інформація міститься на плитці документа у полі Підпис, та має формат: <кількість вже накладених КЕП документа>/<загальна кількість КЕП документа>.

Наприклад, в результаті підписання документа у полі Підпис можливі такі варіанти відображення інформації про накладені підписи:

«_img55»: документ не підписаний (не накладено жодного КЕП з необхідних двох);
«_img56»: документ підписаний частково (накладено один КЕП з необхідних двох);
«_img57»: документ підписаний в повному обсязі (накладено три КЕП з необхідних трьох).
5.Область 5 призначена для редагування та відображення пошукових тегів.
6.В області 6 відображається панель інструментів, кнопки якої призначенні для виконання певної операції з документом. Набір кнопок панелі навігації змінюється в залежності від того, чи є поточний користувач автором чи контрагентом документа, від кількості накладених електронних підписів на документ, тощо. Таким чином, перелік кнопок панелі інструментів обмежує виконання доступних операцій з документом.
7.Область 7 призначена для відображення переліку пов’язаних документів. Даний перелік представляє собою гіперпосилання з інформацією про тип зв’язку, номер та назву зв’язаного документа. Зв’язки з іншими документами, зареєстрованими поточним користувачем, відображаються для всіх співробітників власної організації. При натисканні на гіперпосилання відображається сторінка зв’язаного документа для його попереднього перегляду та для подальшого виконання операцій зі зв’язаним документом. Також в області 7 реалізована можливість видалення зв’язку між документами.