Відображення документів списку у вигляді таблиці

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота зі стандартними списками документів >

Відображення документів списку у вигляді таблиці

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Якщо документи у будь-якому списку відображаються у вигляді плиток, то в системі реалізована можливість відобразити документи списку у вигляді записів таблиці.

Щоб відобразити записи документів списку у вигляді таблиці натисніть на кнопку _img183, яка розташована у правому верхньому кутку робочої області будь-якого стандартного списку документів.

4_3_1

Ініціювання відображення документів у списку у вигляді таблиці

В результаті, записи документів в усіх списках документів відображаються у вигляді таблиці. При цьому, якщо ширина сторінки інтернет-браузера більше 1600 px, то у списку документів в режимі таблиці відображаються колонки № док-та, Дата док-та, Сума (див. рис. нижче) та відповідна інформація в них (при наявності).

4_3_2

Відображення документів у списку у вигляді таблиці (при ширині сторінки інтернет-браузера більше 1600 px)

Якщо ширина сторінки інтернет-браузера від 1200 рх до 1599 рх, то у списку документів в режимі таблиці не відображаються колонки № док-та, Дата док-та, Сума (див. рис. нижче). При цьому, якщо документ має додаткові атрибути (№ документа, Дата документа, Сума), то інформація про них відображається у колонці Назва під назвою документа.

4_3_3

Відображення документів у списку у вигляді таблиці (при ширині сторінки інтернет-браузера від 1200 px до 1599 px)

Note

Якщо ширина сторінки інтернет-браузера менше 1200 px, то в робочій області системи будь-якого списку документів не можливо відобразити будь-який список документів у вигляді записів таблиці. При цьому будь-який список документів завжди відображається лише у вигляді плиток (в системі не відображається кнопка переходу в режим таблиці _img183).

В даному випадку, для відображення списку документів у вигляді записів таблиці необхідно ширину сторінки інтернет-браузера зробити більшою 1200 px.

 

Note

Детальний опис документів у вигляді записів таблиці представлений у п. Опис запису документа, що представлений у табличному вигляді.