Відображення документів списку у вигляді плиток

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота зі стандартними списками документів >

Відображення документів списку у вигляді плиток

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Якщо документи у будь-якому списку відображаються у вигляді записів таблиці, то в системі реалізована можливість відобразити документи списку у вигляді плиток.

Щоб відобразити записи документів списку у вигляді плиток натисніть на кнопку _img187, яка відображається у правому верхньому кутку робочої області будь-якого стандартного списку документів (праворуч від поля пошуку документів у списку).

4_4_1

Ініціювання відображення документів у списку у вигляді плиток

В результаті, записи документів в усіх списках документів відображаються у вигляді плиток.

4_4_2

Відображення документів у списку у вигляді плиток

Note

Якщо ширину сторінки інтернет-браузера зменшити до 1200 px та менше, то в робочій області будь-який список документів автоматично відображається лише у вигляді плиток. В даному випадку, неможливо відобразити список документів у списку у вигляді записів таблиці.