Сортування документів (у вигляді плиток) у списку

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Робота зі стандартними списками документів >

Сортування документів (у вигляді плиток) у списку

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

При відображенні будь-якого зі стандартних списків документів існує можливість сортування записів у списку. Для цього призначена кнопка _img180, яка розташована у правому верхньому кутку робочої області.

4_2_1

Сортування документів (у вигляді плиток) у списку

Щоб відсортувати записи документів у списку натисніть на кнопку _img182, та зі списку, що відображається, виберіть одне з наступних значень:

За ID – записи у списку відображаються від більшого номера ID до меншого ID.
За назвою – записи у списку сортуються по назві документа в алфавітній послідовності (від А до Я).
За датою створення – записи у списку сортуються від ранішньої дати реєстрації документа до пізнішої.
За контрагентом - записи у списку сортуються по номеру контрагента від меншого до більшого.