Групове видалення документів

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Групові операції з документами >

Групове видалення документів

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Групове видалення документів – операція, яка призначена для одночасного видалення декількох документів зі списку. При цьому операція групового видалення документів доступна лише для документів, які були зареєстровані співробітниками власної організації, та на які не накладено всі КЕП або якщо документи були відхилені контрагентами. В усіх інших випадках операція групового видалення документів не доступна.

Для групового видалення документів виконайте наступні дії:

1.Сформуйте із блоку Вихідні документи панелі навігації один з наступних стандартних списків документів: Очікують підпис моєї організації, Очікують підпис контрагентів або Відхилені контрагентами.

Note

Операція групового видалення документів також може бути доступною у стандартному списку документів Недавні документи.

 

2.При необхідності виконайте пошук документів у списку.
3.Виберіть зі списку документи для виконання поточної операції.

Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 3 розділу Групове переміщення документів до архіву.

В результаті у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Видалити].

5_5_1

Відображення кнопки [Видалити]

4.Натисніть кнопку [Видалити].

В результаті відображається форма Видалення документів.

5_5_2

Форма Видалення документів

5.Натисніть кнопку [Видалити].

В результаті успішного видалення вибраних документів форма Видалення документів закривається та відображається наступне повідомлення:

5_5_3

Повідомлення про успішне видалення документів

6.У повідомленні натисніть кнопку [Закрити].