Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Групові операції з документами >

Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки – операція, яка призначена для одночасного підпису декількох документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки.

Щоб одночасно підписати декілька документів за допомогою КЕП та КЕП-печатки виконайте наступні дії:

1.Сформуйте стандартний список документів Очікують підпис моєї організації. Для цього на панелі навігації у блоці Вихідні документи або у блоці Вхідні документи виберіть пункт [Очікують підпис моєї організації].
2.При необхідності виконайте пошук документів у списку.
3.Виберіть зі списку документи для підпису за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки.

Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 3 розділу Групове переміщення документів до архіву.

В результаті, у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Підписати підписом та печаткою] (або кнопка [Підписати], або кнопка [Підписати печаткою]).

Note

Якщо в списку документів вибрано лише ті документи, які потребують підпису тільки за допомогою особистого КЕП, то у верхній частині робочої області відображається кнопка [Підписати]. В цьому випадку, для підпису документів за допомогою особистого КЕП виконайте дії, описані у п. Груповий підпис документів за допомогою особистого КЕП.

 

Якщо в списку документів вибрано лише ті документи, які потребують підпису тільки за допомогою КЕП-печатки, то у верхній частині робочої області відображається кнопка [Підписати печаткою]. В цьому випадку, для підпису документів за допомогою КЕП-печатки виконайте дії, описані у п. Груповий підпис документів за допомогою КЕП-печатки.

5_4_1

Відображення вибраних документів зі списку для підписання КЕП та КЕП-печаткою

4.Натисніть кнопку [Підписати підписом та печаткою].

Note

Існує ймовірність, коли до списку вибраних документів для одночасного підпису особистим КЕП та печаткою потрапляють документи, які потребують лише одного типу підпису (або особистим КЕП, або КЕП-печаткою). В даному випадку, при натисканні на кнопку _img222, яка розташована праворуч на кнопці [Підписати підписом та печаткою], відображається список доступних операцій для підпису вибраних документів:

_img223       _img224

Приклад відображення списку можливих операцій кнопки [Підписати підписом та печаткою]

Наприклад, на рисунках праворуч з кнопки [Підписати підписом та печаткою] доступні операції:

Підписати (для документів, які потребують підпису лише за допомогою особистого КЕП);
Підписати печаткою (для документів, які потребують підпису лише за допомогою КЕП-печатки);
Підписати підписом та печаткою (для документів, які потребують одночасного підпису особистим КЕП та печаткою).

В обох випадках при виборі операції Підписати підписом та печаткою відбувається ініціювання підпису усіх вибраних документів. При цьому:

ті документи, які необхідно підписати лише за допомогою особистого КЕП, будуть підписані лише за допомогою особистого КЕП;
ті документи, які необхідно підписати лише за допомогою КЕП-печатки, будуть підписані лише за допомогою КЕП- печатки;
ті документи, які необхідно підписати одночасно за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки, будуть підписані за допомогою особистого КЕП та КЕП- печатки.

В результаті відображається форма Підписання документів ключем підпису та печатки, яка складається з двох блоків. Верхній блок призначений для вводу даних ключа підпису, нижній блок призначений для вводу даних ключа печатки.

5_4_2

Форма підписання документів для зчитування файлового електронного ключа підпису та печатки

5.У формі Підписання документів ключем підпису та печатки виконайте наступні дії:
5.1.Заповніть поля для вводу даних ключа підпису. Для цього у верхньому блоці виконайте наступні дії:
5.1.1.    Встановіть пермикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі, у поточному розділі, наведено делатьний опис підпису документів за допомогою  файлового ключа КЕП.

Note

Якщо необхідно підписати документи за допомогою апаратного ключа, то встановіть пермикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документів ключем підпису та печатки змінюється:

5_4_4

Форма підписання документів для зчитування апаратних електронних ключів

5.1.2.    У верхньому полі зі списку виберіть назву кваліфікованого надавача електронних послуг (скорочено КНЕДП).
5.1.3.    У полі Особистий ключ натисніть кнопку [Обрати]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Особистий ключ відображається вибраний файл.
5.1.4.    У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа підпису.
5.2.Заповніть поля для вводу даних ключа печатки. Для цього у нижньому блоці виконайте наступні дії:
5.2.1.    Встановіть пермикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі, у поточному розділі, наведено делатьний опис підпису документів за допомогою  файлового ключа КЕП.

5.2.2.    У верхньому полі зі списку виберіть назву кваліфікованого надавача електронних послуг (скорочено КНЕДП).
5.2.3.    У полі Особистий ключ натисніть кнопку [Обрати]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (зазвичай, файл з ім’ям Key-6.dat) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Особистий ключ відображається вибраний файл.
5.2.4.    У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа печатки.
5.3.Натисніть кнопку [Підписати].

В результаті відбувається ідентифікація користувача.

Після вдалої ідентифікації користувача відбувається підписання документів (на кожен документ накладається кваліфікований електронний  підпис), у нижній частині форми Підписання документів ключем підпису та печатки відображається індикатор підпису документів.

5_4_3

Відображення індикатору підпису документів

В результаті успішного підпису вибраних документів форма Підписання документів ключем підпису та печатки закривається та відображається наступне повідомлення:

_img227

Повідомлення про успішний підпис документів

6.У повідомленні натисніть кнопку [Закрити].