Груповий підпис документів за допомогою КЕП-печатки

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Групові операції з документами >

Груповий підпис документів за допомогою КЕП-печатки

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Груповий підпис документів за допомогою КЕП-печатки – операція, яка призначена для одночасного підпису декількох документів за допомогою КЕП-печатки.

Щоб одночасно підписати декілька документів за допомогою КЕП-печатки виконайте наступні дії:

1.Сформуйте стандартний список документів Очікують підпис моєї організації. Для цього на панелі навігації у блоці Вихідні документи або у блоці Вхідні документи виберіть пункт [Очікують підпис моєї організації].
2.При необхідності виконайте пошук документів у списку.
3.Виберіть зі списку документи для підпису за допомогою КЕП- печатки.

Для цього виконайте аналогічні дії, описані у п. 3 розділу Групове переміщення документів до архіву.

В результаті, у верхній частині робочої області відображаються: панель синього кольору з інформацією про вибрану кількість документів та кнопка [Підписати печаткою] (або кнопка [Підписати], або кнопка [Підписати підписом та печаткою]).

Note

Якщо в списку документів вибрано лише ті документи, які потребують підпису тільки за допомогою особистого КЕП, то у верхній частині робочої області відображається кнопка [Підписати]. В цьому випадку, для підпису документів за допомогою особистого КЕП виконайте дії, описані у п. Груповий підпис документів за допомогою особистого КЕП.

 

Якщо в списку документів вибрано хоча б один документ, який потребує підпису за допомогою особистого КЕП та за допомогою КЕП-печатки, то у верхній частині робочої області відображається кнопка [Підписати підписом та печаткою]. В цьому випадку, для підпису документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки виконайте дії, описані п. Груповий одночасний підпис документів за допомогою особистого КЕП та КЕП-печатки.

5_3_1

Відображення вибраних документів зі списку для підписання КЕП-печаткою

4.Натисніть кнопку [Підписати печаткою].

В результаті відображається форма Підписання документів ключем печатки.

5.У формі Підписання документів ключем печатки виконайте наступні дії:

5.1. Встановіть пермикач у положення Файловий ключ, якщо необхідно підписати документи за допомогою файлового ключа КЕП.

Далі, у поточному розділі, наведено делатьний опис підпису документів за допомогою  файлового ключа КЕП.

Note

Якщо необхідно підписати документи за допомогою апаратного ключа, то встановіть пермикач у положення Апаратний ключ. В результаті, форма Підписання документів ключем печатки змінюється:

5_3_4

Форма підписання документів для зчитування апаратного електронного ключа

5.2. У полі Назва КНЕДП зі списку виберіть назву кваліфікованого надавача електронних послуг (скорочено КНЕДП).

5.3. У полі Шлях до ключа натисніть кнопку [Вибір файлу]. В результаті відображається вікно, в якому оберіть файл з особистим ключем (наприклад, файл з ім’ям Key-6.dat, або *.zs2, *.jks, *.pfx) та натисніть кнопку [Відкрити]. В результаті вікно вибору файлу ключа закривається, а в полі Шлях до ключа відображається вибраний файл.

5.4. У полі Пароль до ключа вкажіть пароль захисту вибраного ключа.

5.5. Натисніть кнопку [Підписати].

5_3_2

Форма підписання документів для зчитування файлового електронного ключа

В результаті відбувається ідентифікація користувача.

Після вдалої ідентифікації користувача відбувається підписання документів (на кожен документ накладається кваліфікований електронний  підпис печатки), у нижній частині форми Підписання документів ключем печатки відображається індикатор підпису документів.

5_3_3

Відображення індикатору підпису документів

В результаті успішного підпису вибраних документів форма Підписання документів ключем печатки закривається та відображається наступне повідомлення:

_img220

Повідомлення про успішний підпис документів

6.У повідомленні натисніть кнопку [Закрити].